HYLH Crimpzange 9 TH & V-Kontur-Crimpzange Crimpwerkzeuge für Kupferrohr-Verbundrohre V12, V15, V18, V22, V28, TH16, TH20, TH26, TH32mm im Set

HYLH Crimpzange 9 TH & V-Kontur-Crimpzange Crimpwerkzeuge für Kupferrohr-Verbundrohre V12, V15, V18, V22, V28, TH16, TH20, TH26, TH32mm im Set vom Hersteller HYLHErstelle dein kostenlosen Preissenkungsalarm!


Fachwerkzeug.com
Logo